ligabisva
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות במאזן הדגם. העלות המשוערת של השכרת הדירה היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות גם לבנות וגם ללקוחותינו.